Code Against Cancer

Loading Site ...

O nas

Talenty i pasja w służbie człowiekowi.

CODE AGAINST CANCER jest projektem, który narodził się w Ardigen S.A. i jest rozwijany we współpracy z Fundacją Zostaw Swój Ślad.

Jego ideą jest budowanie społeczności ludzi, którzy angażują swoją pracę, talenty, umiejętności i pasje w rozwój wartościowych projektów służących szczególnie ludziom z chorobami nowotworowymi.

Dzięki tej synergii wartościowe i bardzo zaawansowane technologicznie oraz naukowo projekty, tworzone przez zespół Ardigen, mogą zyskać szersze grono partnerów i współpracowników a także zaangażowaną społeczność ludzi, którym los chorych na nowotwory nie jest obojętny.

Zgodnie z hasłem towarzyszącym projektowi CODE AGAINS CANCER – Your Talent is a gift – łączymy ludzi, którzy są skłonni zaangażować się i podarować swoje talenty lub czas na rzecz walki z nowotworami.

I nie zawsze chodzi o pomoc charytatywną! Chodzi o to, by pracować zawodowo z sensem i dla PRAWDZIWYCH WARTOŚCI.

Zależnie od możliwości i kompetencji może to być albo we współtworzenie rozwiązań dążących do skonstruowania supernowoczesnych terapii onkologicznych, albo tu i teraz chcą zaangażować się w pomoc dzieciom z chorobą nowotworową lub edukację związaną z profilaktyką zdrowotną.

Współtwórcy projektu Code Against Cancer

Ardigen S.A. to polska firma bioinformatyczna, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji w procesie opracowywania nowych terapii onkologicznych i leków innowacyjnych.

Ardigen przyspiesza rozwój terapii dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych w badaniach dotyczących immunologii, mikrobiomu, jak również analizy obrazów biomedycznych.

Firma łączy w swoich działaniach głębokie zrozumienie biologii z fachową wiedzą z zakresu bioinformatyki, uczenia maszynowego i inżynierii oprogramowania. Buduje również własne zbiory danych biologicznych, które w połączeniu z autorskimi technologiami sztucznej inteligencji pozwalają wspierać procesy tworzenia nowych, skutecznych terapii.

To tutaj narodziła się idea CODE AGAINST CANCER – czyli łączenia ludzi najbardziej utalentowanych i zaangażowanych by wspierać terapie nowotworowe w wielu obszarach:

 • Tworzenia rozwiązań informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych terapiom przeciwnowotworowym,
 • Analiz ogromnych baz danych
 • Angażowania sztucznej inteligencji do wpierania tworzenia terapii
  współpracy między różnymi środowiskami: naukowymi, medycznymi, informatycznymi w celu tworzenia przełomowych rozwiązań na rzecz wynalezienie terapii przeciwonkologicznych,
 • Wspierania profilaktyki przeciwnowotworowej – aby zapobiegać ogromnej fali zachorowań na nowotwory.
 • Pomocy małym pacjentom z nowotworami, aby wspierać ich tu i teraz w walce o zdrowie.

www.ardigen.com

Fundacja Zostaw Swój Ślad realizuje  pomoc dla ciężko chorych dzieci, rozmaite projekty edukacyjne, twórcze, wspierające zdrowie i rozwój odpowiedzialnego biznesu, społeczności dziennikarskich, artystycznych oraz edukację prozdrowotną i proekologiczną:

 • Organizuje pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom
 • Niesie wsparcie Dziecięcym Hospicjom Domowym
 • Organizuje Festiwal Wrażliwy – promocja wartości społecznych w mediach i twórczości. www.wrażliwy.pl
 • Tworzy aplikację HospiCare – wsparcie zespołów medycznych i opiekunów dziecięcych hospicjów domowych. www.hospicare.pl
 • Wsparcie dla lekarzy i podmiotów medycznych – zakup sprzętu i wsparcie dla hospicjów i szpitali.
 • Organizuje akcje edukacyjne dla dorosłych i młodzieży w zakresie dbałości o zdrowie, ekologię, pomocy społecznej etc.:

Akcja “360° wokół odporności” – Ogólnopolska Kampania Edukacyjna w zakresie wzmacniania odporności Polaków, której jesteśmy współorganizatorem. Więcej na www.odporność360.pl
Akcja “EKOwrażliwi” edukacja ekologiczna dla każdego obywatela – inspiracja do zmian, obrazowe przykłady wpływu, jaki każdy z nas może mieć na ochronę Ziemi. Więcej na www.ekowrazliwi.pl

Pomaga też zdrowym ludziom – rozwijać się, poszerzać horyzonty widzenia i rozumienia świata poprzez film i reportaż, dyskusje i sztukę.
Wspiera edukację biznesu odpowiedzialnego społecznie i rozwój ekonomii wartości oraz Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju.

Pomaga również mieszkańcom najbiedniejszych himalajskich wiosek z Mustangu i okolicznych dolin w północnym Nepalu. Organizujemy leki, pomoc medyczną i wsparcie w edukacji najbiedniejszych dzieciaków.
Fundacja wspiera CODE AGAINST CANCER w dotarciu do różnych środowisk mogących wspierać rozwój projektu, umożliwia kontakt i realną pomoc dzieciom z choroba nowotworową, a przede wszystkim wspiera popularyzację rozwiązań tworzonych w ramach projektu.

Fundacja organizuje też akcje i kampanie edukacyjne, wspierające odpowiedzialną profilaktykę przeciwnowotworową.

www.zostawswojslad.pl